Infografien inguruko oharra

Infografien inguruko oharra

Webgune honen eduki guztia ez da loteslea eta kontratuzkoa, eta jabeak aldatu ahal izango du eskakizun tekniko edo administratiboen ondorioz. Infografiak orientagarriak dira, bertako altzariak ez daude barnean hartuta, eta etxebizitzen ekipamendua kalitateen memorian adierazitakoa izango da (infografietan agertutakoaren desberdina izan daiteke).