Derio Landabarri

Iada ikusi daiteke Landabarri bloke berriko fatxada.

derio landabarri

Laister bukatuko dugu Landabarriko bloke berria eta giltzak eman ahal izango ditugu.